Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia


Bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử.

 
 

. Bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia :

Thời gian

Nội dung lịch sử

Thế kỉ VI - VIII

Thời kì hình thành và bước đầu phát triển của nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, còn có tên gọi là Bha-va-pu-ra. Khu vực ban đầu của vương quốc này ớ trung lưu sông Mê Công.

Thế kỉ IX - XV

Là thời kì Ảng-co, giai đoạn phát triển của Cam-pu-chia.

Thế kỉ XVI - XIX

Giai đoạn suy yếu và khủng hoảng của Cam-pu-chia.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu