Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia

Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử.

 
 

. Bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Cam-pu-chia :

Thời gian

Nội dung lịch sử

Thế kỉ VI - VIII

Thời kì hình thành và bước đầu phát triển của nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, còn có tên gọi là Bha-va-pu-ra. Khu vực ban đầu của vương quốc này ớ trung lưu sông Mê Công.

Thế kỉ IX - XV

Là thời kì Ảng-co, giai đoạn phát triển của Cam-pu-chia.

Thế kỉ XVI - XIX

Giai đoạn suy yếu và khủng hoảng của Cam-pu-chia.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan