Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bình chọn:
4.5 trên 41 phiếu