Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Bình chọn:
3.7 trên 15 phiếu

Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Ở phích cắm và dây điện, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện ?

Trả lời:

Phích cắm điện là bộ phận cách điện, sợi dây điện là bộ phận dẫn điện.


Các bài liên quan