Nêu tính chất chung của chất dẻo

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Nêu tính chất chung của chất dẻo

Nêu tính chất chung của chất dẻo.

Trả lời:

Tính chất của chất dẻo là cách điện, cách nhiệt, nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao

Các bài liên quan