Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Trả lời:

Chất dẻo không có sẵn trong tự nhiên, nó được làm ra từ than đá và dầu mỏ

Các bài liên quan