Lý thuyết các chất được cấu tạo như thế nào?

Bình chọn:
3.3 trên 47 phiếu

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.

1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

Lưu ý: Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

2. Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

Lưu ý: Trước đây, để chứng minh vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt , giữa chúng có khoảng cạch, người ta phải dựa vào hàng loạt các sự kiên thực nghiệm như sự hụt thể tích của hỗn hợp, sự khuếch tán, chuyển động Bơ - rao... Ngày nay, do sự chụp được ảnh của các phân tử, nguyên tử riêng biệt nên có thể dùn chúng để khẳng định là vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.

Trong bài này, vì muốn cho HS hiểu thế nào là TN mô hình, nên SGK đã dùng mô hình để chứng tỏ các hạt vật chất chuyển động hỗn độn không ngừng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan