Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 142 trang 153 sgk toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu Bài 2. Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm bài 3 tính cạnh hình vuông

A. Kiến thức cần nhớ

Muốn tính diện tích hình vuông  ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

B. Giải bài tập

Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình  vuông

3 x 4 = 12(cm)

 

 

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

 

 

Giải

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình  vuông

3 x 4 = 12(cm)

5 x 4 = 20 (cm)

10 x 4 = 40

(cm)

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

5 x 5 = 25 (cm2)

10 x 10 = 100(cm2)

Bài 2. Một tờ  giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng – ti – mét vuông ?

Giải

80mm = 8cm

Diện tích tờ giấy là :

8 x 8 = 64 (cm2)
Bài 3. Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó

Giải

Cạnh hình vuông là :

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích của  hình vuông là :

5 x 5 = 25(cm2)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan