Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 100 trang 102 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 một đội trồng được 3680 cây bài 4 nêu trung điểm của đoạn thẳng

A. Kiến thức cần nhớ

Khi thực hiện phép cộng, ta làm các bước sau:

+ Đặt tính : Các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau

Tính : Cộng từ phải sang trái

B. Bài tập

Bài 1.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 2634 + 4848

1825  + 455

b) 5716 + 1749

707 + 5887

Giải              

Bài 3. Đội  một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây cả hai đội trồng được là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

Bài 4. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

Giải

Trung điểm của cạnh AB là M

Trung điểm của cạnh CD là P

Trung điểm của cạnh BC là N

Trung điểm của cạnh DA là Q

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan