Làm thế nào bạn biết được điều đó?


Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Làm thế nào bạn biết được điều đó?

Trả lời:

Về màu sắc

+ Cốc 1: Nước trong suốt, nhìn thấy cái thìa,

+ Cốc 2: sữa màu trắng đục, không nhìn thấy cái thìa trong cốc.

Khi nếm từng cốc:

+ cốc không có mùi là nước, cốc có mùi thơm béo là cốc sữa.