Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết

Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết.

Trả lời:

Một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo: tơ tằm, vải nilon, vải cotton, vải lanh,  ...

Các bài liên quan