Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ?

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ?

Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ? 

Trả lời:

+Hình1: Liên quan đến việc làm ra sợi đay.

+Hình2: Liên quan đến việc làm ra sợi bông.

+Hình3: Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm.

Các bài liên quan