Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào ?

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" : Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái).

Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" :
+ Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái).
+ Có 2 loại lịch : âm lịch và dương lịch.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan