Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào ?


Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" : Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái).

Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" :
+ Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái).
+ Có 2 loại lịch : âm lịch và dương lịch.