Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào ?


Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" : Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái).

Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" :
+ Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái).
+ Có 2 loại lịch : âm lịch và dương lịch.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu