Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không ?


Xã hội loài người ngày càng phát triển.

Xã hội loài người ngày càng phát triển. Sự giao lưu giữa các nước, các dân
tộc, các khu vực ngày càng mở rộng. Nhu cầu thống nhất cách tính thời gian được đặt ra.
Dựa vào các thành tựu khoa học, dương lịch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng, đó là Công lịch. Công lịch lấy năm tương truyền Chúa Giê-xu (người sáng lập ra đạo Thiên Chúa) ra đời làm năm đầu tiên của Công nguyên. Trước năm đó là trước Công nguyên (TCN).
Theo Công lịch, một năm có 12 tháng hay 365 ngày (năm nhuận thêm 1 ngày).
100 năm là 1 thế kỉ - 1000 năm là 1 thiên niên kỉ