Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ đã được mở rộng đến bờ biển Thái Bình Dương.

Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ đã được mở rộng đến bờ biển Thái Bình Dương, bao gồm 30 bang. Miền Bắc có nền kinh tế công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, dựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Mĩ. Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ ở Miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan