Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX


Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ đã được mở rộng đến bờ biển Thái Bình Dương.

Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ đã được mở rộng đến bờ biển Thái Bình Dương, bao gồm 30 bang. Miền Bắc có nền kinh tế công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, dựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Mĩ. Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ ở Miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu