Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ


Ngày 12-4-1861, nội chiến bùng nổ.

+ Ngày 12-4-1861, nội chiến bùng nổ.

+ Ngày 1-1-1863, sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành.

+ Ngày 9-4-1865, nội chiến kết thúc. Thắng lợi thuộc về quân đội liên bang do Tổng thống Lin-côn đứng đầu.

- Cuộc nội chiến 1861-1865 có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. Dựa vào lực lượng cách mạng của quần chúng. Giai cấp tư sản ở miền Bắc đã xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở khu vực này. Nhờ đó, kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ vào cuối thế kỉ XIX.


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu