Hãy giải thích vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất vào những năm 1932-1933.

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất trong những năm 1932 - 1933 vì: Đây là thời kì khủng hoảng kinh tế diễn ra nghiêm trọng nhất.

Số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất trong những năm 1932 - 1933 vì: Đây là thời kì khủng hoảng kinh tế diễn ra nghiêm trọng nhất.  Đó là cuộc khủng hoảng "thừa" cung vượt qua cầu. Vì Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 Mĩ không tổn thất gì cả mà còn giàu lên nhờ buôn bán vũ khí. Sau đó Mĩ tập trung mũi nhọn vào kinh tế hàng hóa, không phải là kinh tế quân sự như trước đây ( buôn bán vũ khí). Thế nên Mĩ đã phát triển quá nhanh, quá nhiều các mặt hàng dẫn đến sức mua của người dân giảm tức là cung vượt quá cầu. Trên thế giới các nước tư bản cũng vậy cũng sản xuất nhiều ra mà không có thị trường tiêu thụ. Đó là nguyên nhân vì sao Mĩ có số người thất nghiệp cao nhất. Và cũng là nguyên nhân vì sao mà chủ nghĩa phát xít ra đời. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Phát xít là thị trường dù nó đổi bằng xương máu của nhân dân thế giới.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan