Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu - Lạc Việt ?


Tổ tiên ta bước đầu tạo dựng được truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

- Tổ tiên ta bước đầu tạo dựng được truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.
- Thán phục và học tập tinh thần chiến đấu bất khuất của tổ tiên ta trong buổi đầu dựng nước.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu