Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN ở nước Âu Lạc ?


Nhận xét việc xây dựng công trình thành cổ Loa ở nước Âu Lạc.

Nhận xét việc xây dựng công trình thành cổ Loa ở nước Âu Lạc :
- Thời gian xây, nguyên vật liệu dùng để xây thành.
- Quy mô : ba vòng thành, chu vi, các hào thống các thành, thông với sông Hoàng.
- Bố trí các cửa thành, pháo đài... đây còn là một quân thành
- Đánh giá : thể hiện trình độ phát triển của nước Âu Lạc (kinh tế, quân sự), một biểu tượng đặc sắc của nền văn minh Việt cổ.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu