Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết


Phương hướng giải quyết

Bảng 34.Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

Phương hướng giải quyết

-  Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

-  Thâm canh, tăng vụ,... để tăng sản lượng cây lương thực.

-  Cần có quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp một cách hợp lí.

-  Phân bố lại dân cư và lao động.

-  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..