Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?

Bình chọn:
4 trên 31 phiếu

Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?

Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào ?

Trả lời:

Để sản xuất ra nước chưng cất dùng trong y tế, người ta dùng phương pháp chưng cất

Các bài liên quan