Kể một số dung dịch mà bạn biết

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Kể một số dung dịch mà bạn biết

Kể một số dung dịch mà bạn biết

Trả lời:

Một số dung dịch : nước muối, nước đường, nước chanh, nước hoa,...

Các bài liên quan