Cộng hai số nguyên khác dấu.

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu