Chính tả hội vật


Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau.

Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích)

Câu 2.  Tìm các từ :

a)   Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

-   Màu hơi trắng : trăng trắng

-  Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

-   Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b)   Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau :

-   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh ... trong ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

Mùi rất thơm xộc vào mũi : thơm nức, thơm phức

-  Quẳng đi : vứt bỏ

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan