Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau.

Câu 1. Nghe - Viết : Hội vật (trích)

Câu 2.  Tìm các từ :

a)   Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

-   Màu hơi trắng : trăng trắng

-   Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

-   Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b)   Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau :

-   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh ... trong ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

-  Mùi rất thơm xộc vào mũi : thơm nức, thơm phức

-  Quẳng đi : vứt bỏ

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan