Chính tả: chơi thuyền

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

"Chuyền chuyền một Một, một đôi Chuyền chuyền hai Hai, hai đôi"

"Chuyền chuyền một Một,  

một đôi Chuyền

chuyền hai Hai, hai đôi"

Mắt sáng ngời

Theo hòn cuội

Tay mềm mại

Vơ que chuyền.

Mai lớn lên

Vào nhà máy

Công nhân mới

Giữa dây chuyền

Đón bạn trên

Chuyền bạn dưới

Mắt không mỏi

Tay không rời

Chuyền dẻo dai

Chuyền chuyền mãi...

THÁI HOÀNG LINH


Dây chuyền : hình thức tổ chức sản xuất gồm các khâu nối tiếp nhau để làm ra sản phẩm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan