Soạn bài Đơn xin vào đội trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

1. Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ? Trả lời: Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội. Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :

Câu 1. Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ?
Trả lời: Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.
Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :
- Ban phụ trách Đội ...
- Ban chỉ huy liên đội

Câu 2. Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó.
Trả lời : Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.
Các câu : "ĐƠN XIN VÀO ĐỘI, Em làm đơn này xin được vào Đội" đã nói lên điều đó.

Câu 3. Nêu nhận xét về cách trình bày đơn :

Trả lời:
a) Phần đầu đơn ghi những gì ?
Phần đầu đơn gồm 6 dòng đều ghi rõ :
- Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.
- Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.
- Tên đơn ở chính giữa.
- Địa chỉ gửi đơn đến.
b) Phần cuối đơn ghi những gì ?
Phần cuối đơn gồm ba dòng cuối ghi rõ :
Người làm đơn - Chữ kí - Tên của người làm đơn

Nội dung: Nắm được cấu trúc của một lá đơn và cách viết đơn.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan