Chính tả: Cậu bé thông minh trang 5 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

1. Tập chép : Cậu bé thông minh (từ Hôm sau... đến để xẻ thịt chim.)

Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?
-   Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?
(2) Điền vào chỗ trống:
a) / hay n?                b) an hay ang ?

-   hạ ...ệnh                  - hoàng

-   ...ộp bài                   - đ... ông

-   hôm ...ọ                   - s... loáng
(3) Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Trả lời:

1. Tập chép : CẬU BÉ THÔNG MINH

-    Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

-    Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

2. Điền vào chỗ trống :

a)   l hay n ?                                        b) an hay ang ?

-    hạ lệnh                                          - đàng hoàng

-    nộp bài                                          - đàn ông

-    hôm nọ                                          - sáng loáng

3. 

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan