Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 21 - Trang 108 - SGK Lịch sử 8


Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?

Học sinh tự trả lời.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu