Câu hỏi 1 - Mục 3 - Bài học 23 - Trang 80 SGK Địa lí 8


Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?

Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì?
Trả lời
Đọc kĩ, hiểu và làm tốt các bài tập trong sách giáo khoa.
- Làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc sưu tầm tư liệu, khảo sát thực tế, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch...
Khai thác tối các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu... trong sách giáo khoa.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu