Câu hỏi 1 - Mục 2 - Bài học 23 - Trang 79 SGK Địa lí 8


Nêu nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta qua bảng 22.1 (SGK trang 79)

Nêu nhận xét về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nước ta qua bảng 22.1 (SGK trang 79)
Trả lời
Từ năm 1990 đến năm 2000, cơ cấu sản phẩm trong nước của Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 14,44%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 13,94%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 0,5%.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu