Câu 9 trang 131 SGK Đại số 19

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

Bài 9. Cho dãy số liệu thống kê

\(21; 23; 24; 25; 22; 20\)

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê đã cho bằng:

(A) \(23,5\)

(B) \(22\)

(C) \(22,5\)

(D) \(14\)

Trả lời:

Số trung bình:

\({1 \over 6}(21 + 23 + 24 + 25 + 22 + 20) = 22,5\)

(C) đúng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan