Câu 6 trang 26 SGK Tin học 8

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Viết các phép so sánh trong Bài tập 8 với các kí hiệu trong Pascal.

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:

a. 15 - 8 ≥ 3

b. (20 - 15)2 ≠ 25

c. 112 = 121

d. x > 10 - 3x

Viết các phép so sánh trong Bài tập 8 với các kí hiệu trong Pascal.

Lời giải : 

Kết quả của các phép so sánh:

a. Đúng

b. Sai

c. Sai

d. Đúng khi x > 25 ngược lại, phép so sánh có kết quả sai

 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan