Câu 4 trang 45 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

Trả lời:

Để đổi xung đa hài đối xứng thanh xung đa hài không đối xứng bằng cách thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C1 và C2. Từ đó sẽ tạo ra xung đa hài không đối xứng.

Các bài liên quan