Câu 3 trang 45 SGK Công nghệ 12

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Khi cần thay đổi chu kì của mạch đa hài thì làm thế nào?

Trả lời:

Căn cứ vào chu kì xng: Tx = 1,4 RC

Ta chỉ cần thay đổi trị số tụ điện C.

Nếu tăng trị số C, chu kì sẽ rộng ra, tần số nhấp nháy sẽ chậm lại.

Các bài liên quan