Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

- Văn bản

- Hình ảnh

- Ảnh động

- Âm thanh

- Phim (đoạn phim)

- Các tương tác.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu