Câu 2 Trang 78 SGK Tin học 8

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:

a) var X: Array[10,13] Of Integer;

b) var X: Array[5..10.5] Of Real;

c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer;

d) var X: Array[10..1] Of Integer;

e) var X: Array[4..10] Of Real;

Lời giải
 
a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm;
 
b) Sai, vì chỉ số đầu và chỉ số cuối mảng phải là số nguyên;
 
c) Sai, vì chỉ số đầu và chỉ số cuối mảng phải là số nguyên;
 
d) Sai, vì giá trị đầu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối;
 
e) Đúng.

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan