Câu 12 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau

Câu

Không là mệnh đề

Mệnh đề đúng

Mệnh đề sai

24 -1 chia hết cho 5

 

 

 

153 là số nguyên tố

 

 

 

Cấm đá bóng ở đây!

 

 

 

Bạn có máy tính không?

 

 

 

 

Đáp án

Câu

Không là mệnh đề

Mệnh đề đúng

Mệnh đề sai

24 -1 chia hết cho 5

 

x

 

153 là số nguyên tố

 

 

x

Cấm đá bóng ở đây!

x

 

 

Bạn có máy tính không?

x

 

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan