Câu 9 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lý “ Nếu một số tự nhiên chia hết cho 15 thì nó chia hết cho 5”.

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lý “ Nếu một số tự nhiên chia hết cho 15 thì nó chia hết cho 5”.

Giải

“Một số chia hết cho 5 là điều kiện cần để nó chia hết cho 15.”

Loigiaihay.com

Các bài liên quan