Câu 1 (mục 2 - bài học 5 - trang 16) sgk địa lí 7


Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 SGK.

Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 SGK.

Hướng dẫn làm bài:

Môi trường xích đạo ẩm chủ yếu nằm trong khoảng từ 5°B đến 5°N.


>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu