Câu 1 (mục 1 - bài học 5 trang 15) sgk địa lí 7


Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng. 

HS tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan