Câu 1 (mục 1 - bài học 5 trang 15) sgk địa lí 7


Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng. 

Hướng dẫn làm bài:

Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.


>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu