Câu 1 (mục 2 - bài học 3 - trang 11) sgk địa lí 7


Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

- Đọc hình 3.3, cho biết :
+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?
+ Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

HS tự giải.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu