C5 trang 64 sgk Vật lí lớp 7


Quan sát đèn khi công tắc đóng

Quan sát đèn khi công tắc đóng và cho biết dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện hay cách điện ?

Hướng dẫn giải:

Dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện vì đèn trong mạch sáng.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu