C5 trang 64 sgk Vật lí lớp 7

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Quan sát đèn khi công tắc đóng

Quan sát đèn khi công tắc đóng và cho biết dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện hay cách điện ?

Hướng dẫn giải:

Dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện vì đèn trong mạch sáng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan