C8 trang 65 sgk Vật lí lớp 7


Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây ?

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây ?

A. Làm tê liệt thần kinh;

B. Làm quay kim nam châm;

C. Làm nóng dây dẫn;

D. Hút các vụn giấy.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu