Báo cáo thực hành: Xác định hệ số ma sát

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

I. Mục đích - Dùng phương pháp động lực học để nghiên cứu lực ma sát...

Bài tập minh họa

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan