Bạn có biết những nguồn nhiệt nào khác?


Bạn có biết những nguồn nhiệt nào khác?

Bạn có biết những nguồn nhiệt nào khác?

Trả lời:

Những nguồn nhiệt khác như:

+Ánh sáng Mặt Trời, bàn là điện, bếp điện, bếp than, bếp ga, bếp củi, máy sấy tóc, lò sưởi điện ...

+Lò nung gạch, lò nung đồ gốm …