Nhà bạn sử dụng những nguồn nhiệt nào?


Nhà bạn sử dụng những nguồn nhiệt nào ?

Nhà bạn sử dụng những nguồn nhiệt nào ?

Trả lời:

Nhà em sử dụng các nguồn nhiệt như: bếp ga, năng lượng mặt trời, bếp củi, máy sấy tóc,...