Bài tập C3 - Trang 16 SGK Vật lí 8


Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4

C3. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4 

                 

Hướng dẫn.

a) \(\overrightarrow{F_{1}}\) : tại điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ lực F1 = 20N.

b) \(\overrightarrow{F_{2}}\) : điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30N.

c) \(\overrightarrow{F_{3}}\) : điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang, chiều              hướng lên, cường độ F3 = 30N

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu