Bài C7 trang 123 sgk vật lí 9


Vận dụng kiến thức hình học,

C7. Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đén thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5 khi vật có chiều cao h = 6mm.

Hướng dẫn:

Tam giác BB'I đồng dạng với tam giác OB'F' cho ta:

  =>   =>     =>  = 1,5

1 +  = 1,5  =>     = 0,5 =   =>  = 2

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

  (*)

Ta tính tỉ số:  =    = 1 +  = 1 + 2 = 3

Thay vào (*), ta có:

 = 3 => OA' = 3. OA = 3.8 = 24 cm.

  = 3 => A'B' = 3. AB = 3. 6 = 18 mm.

Vậy ảnh có độ cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24cm.

+ Với thấu kính phân kì:

Tam giác FB'O đồng dạng với tam giác IB'B, cho ta:

 =  

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:

  =    = 1 +  = 1 +

=> OA =  OA =  .8 = 4,8 cm.

 

 =  =   = 1 +   = 1 +  = 

=> A'B' =  AB =  .6 = 3.6mm = 0,36 cm.

Vậy ảnh cao 0,36 cm và cách thấu kính 4,8 cm.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu