Bài C6 trang 17 sgk vật lý 6


Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể

C6. Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Bài giải:

Dùng bình chia độ vừa tạo ra, ta đo thể tích của chìa khóa và và 1 hòn đá

Ta thấy: Thể tích hòn đá là 50cm3,..