Bài C1 trang 15 sgk vật lý 6


Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ

C1. Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Bài giải:

Đo thể tích nước ban đầu có trong bình chia độ (V1 = 150 cm3); thả hòn đa vào bình chia độ; đo thể tích nước dâng lên trong bình (V2 = 200 cm3); thể tích hòn đá bằng

 V2 – V1 = 200 – 150 = 50 cm3.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu